Kuchnia Regionalna

24.07.2022 godz. 13.00 plener GOK Czeremcha
Pokaz i konkurs potraw regionalnych SMAKI REGIONU - III Edycja z udziałem podlaskich gospodyń i gospodarzy , Kół Gospodyń Wiejskich, którzy przygotują smaczne podlaskie potrawy – ocenione przez Jury w składzie: Aneta i Jan Kuroniowie, Joanna Jakubiuk, Barbara Starecka oraz Zbyszek Kmieć
Po konkursie zapraszamy na dwa pokazy kulinarne.
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsji. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europiejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Regulamin - Pobierz Plik
Karta zgłoszeniowa na konkurs kulinarny - Pobierz Plik
Zaproszenie smaki regionu - Pobierz Plik
Jeśli nie masz programu Adobe Reader Pobierz Program

 • Procedury przestrzegania zasad bezpieczeństwa Epidemicznego

Procedury przestrzegania zasad bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące w Gminnym Ośrodku Kultury w Czeremsze

 • 1. W budynku GOK Czeremcha mogą przebywać:
 • a) osoby, które uczestniczą w zajęciach artystycznych i sportowych oraz w innych wydarzeniach.
  b) rodzice dzieci, które uczęszczają na zajęcia tylko na czas przyprowadzenia i odebrania dziecka.
  c) rodzice dzieci, które nie mogą samodzielnie zostać na zajęciach artystycznych.
  d) rodzice i dzieci wspólnie uczestniczące w zajęciach, wydarzeniach
 • 2. uczestnicy zajęć mogą poruszać się jedynie korytarzami oraz przebywać w pracowniach.
 • 3. osoby, które wchodzą na zajęcia zobowiązane są do dezynfekcji rąk w ogólnodostępnych dozownikach oraz umycia rąk.
 • 4. z toalety może korzystać tylko jedna osoba.
 • 5. podczas zajęć uczestnik ma obowiązek nosić osłonę nosa i ust (chyba że specyfika zajęć na to nie pozwala lub zachowany jest dystans sanitarny) oraz regularnie dezynfekować ręce podczas brania udziału w zajęciach.
 • 6. w budynku nie jest dostępna szatnia.
 • 7. przy każdej pracowni znajduje się informacja z regulaminem zajęć oraz liczbą osób, które mogą w tej sali przebywać.
 • 8. do budynku mają zakaz wstępu osoby z objawami choroby tj. gorączka i kaszel.
 • 9. podczas kaszlu i kichania uczestnik zobowiązany jest zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką - jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza, umyć i zdezynfekować ręce.
 • 10. Uczestnikom warsztatów i innych działań będzie mierzona temperatura.
 • W przypadku warsztatów i innych działań festiwalowych, podczas których nie możliwe jest używanie maseczek lub przyłbic należy zachować dystans sanitarny minimum 2 m.